پنجشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۰

7-اندر مصائب

دو شنبه امتحان دارم.از اول ترم،محض رضای خدا یک دانه لام هم ندیده ام.آخر مثلاً به من چه که رَحِمِ این بابا(یا مامان)در چه مرحله ای است؟اما خب این مقوله سرِ امتحان به من مربوط است،که مثلاً بگویم در حال زاییدن است،زاییده،خواهد زایید و کلاً صرف مصدر زاییدن برای لام و البته خودم.به هر جهت ریدن و زاییدن چیزهایی نیستند که بگویی من سر امتحانات نکرده ام تا به حال.اوهوم.به "آی" پیامک می زنم که این لوح فشرده ی چیزو خالی است مثل مخ خودت و عکس لام ندارد و همه ش هواست.می گوید تکمه ی دی وی دی پلیر را فشار بده،بکنش آن تو و بیبین و از این قبیل حرفهای ناموسی.یعنی انقدر مغزشکری است که نمی فهمد دی وی دی خالی تحت هیچ شرایطی وا نمی دهد.روانی است این آی.دوست دارم جوابش بدهم"خر" یا "ان" که دی وی دی خالی داده دست منی که رحم را از پروستات تشخیص نمی دهم.جواب می دهم:"انِ خر".آدم گهی ام به هر جهت.

هیچ نظری موجود نیست: